Загрузка...

Category Archives: Українська література для школярів

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою для 4 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : 4 клас / уклад. : О.В. Вашуленко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. Зміст контрольних робіт розроблено на основі вимог програми з читання для 1-4 класів за змістовими лініями Програми для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. — К.: Початкова школа, 2006; 2007.ДПА 2013. Українська література 11 клас: відповіді до державної підсумкової атестації ОНЛАЙН

ДПА 2013. Українська література: 11 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації за курс основної школи. (розв’язки, розв’язання до ДПА 2013).- X.: Момот А. О., 2013.
Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації з української літератури, містить відповіді до всіх завдань з видання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас»

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури 11 клас ОНЛАЙН

Коваленко Л.Т. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури : 11 клас / Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 160 с.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України.
Тривалість виконання тесту — 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Новітній повний довідник школяра: 5-12 класи. Гуманітарні дисципліни

Новітній повний довідник школяра: 5-12 класи. Гуманітарні дисципліни. — Харків, 2010. — 496 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії та англійської мови.

Коваленко Л.T. Збірник завдань для ДПА з української літератури для 11 класу ОНЛАЙН

Коваленко Л.T. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури : 11-й кл. / Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2014. — 144 с.
Державна підсумкова атестація з української літератури в 11-му класі за курс повної загальпої середньої освіти проводиться у 2013/2014 н. р. у формі тестування. Його мета — перевірити відповідність знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх навчальних закладів програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс середньої школи.

Українська література 11 клас: відповіді до ДПА 2014 ОНЛАЙН

ДПА 2014. Українська література: 11 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації за курс основної школи. (розв’язки, розв’язання до ДПА 2014).- X., 2014.
Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації з української літератури, містить відповіді до всіх завдань з видання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас»