Загрузка...

Авраменко О. М., Блажко М. Б. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі І частина ОНЛАЙН

Авраменко О. М., Блажко М. Б. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. — К.: , 2011. — 552 с.
Збірник містить теоретичний матеріал» а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.
Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2012.
Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й тематичних контрольних робіт.Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов ОНЛАЙН

Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. — М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. — 169 с.
Авторы пособия подробно и в доступной форме разъясняют читателю общие принципы и процедурные тонкости использования факторного анализа в психологическом исследовании. В книге разбираются проблемы, связанные с выделением и интерпретацией факторов, и даются конкретные примеры факторно-аналитических исследований. Книга содержит систему учебных задач и упражнений по линейной алгебре и факторному анализу.
Книга предназначена для студентов-психологов, но ее с интересом прочтут также опытные исследователи и преподаватели психологических и математических дисциплин.

Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии ОНЛАЙН

Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению 521000 — «Психология» . — М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. — 136 с.
В учебном пособии представлены современные методы дисперсионного анализа как мощного средства оценки факторных эффектов в психологических экспериментах. Кроме общего описания различных процедур дисперсионного анализа даны подробные рекомендации по использованию двух наиболее популярных среди отечественных психологов статистических систем — Stadia и SPSS. Приведены примеры обработки данных психологических исследований методами однофакторного, многофакторного и многомерного дисперсионного анализа, показана специфика обработки данных факторных экспериментов с повторными измерениями.

Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Українська мова. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту ОНЛАЙН

Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Українська мова : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту). — К., 2011. — 336 с.: іл.
Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту, стилістики, культури мови та комунікації. У виданні розглянуто основні засади риторики як науки і мистецтва, види мовленнєвої діяльності. Видання відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України з української мови для 11 класу (рівень стандарту).

Розв’язання вправ та завдань до підручників «УКРАЇНСЬКА МОВА» (академічний рівень) О. П. Глазової, Ю. Б. Кузнецова, «УКРАЇНСЬКА МОВА» (рівень стандарту) О. В. Заболотного, В. В. Заболотного, «УКРАЇНСЬКА МОВА» (профільний рівень) М. Я. Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Карамана, О. В. Караман

СУПЕР ГДЗ. Готові домашні завдання. 10 клас. Розв’язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Кн. 2. — X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.- 1296 с.
Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв’язання вправ і завдань до основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У виданні запропоновані розв’язання завдань з таких предметів: математика (2 підручники), алгебра (4 підручники), геометрія (З підручники), фізика (5 підручників), хімія (2 підручники), українська мова (З підручники), російська мова (2 підручники), англійська мова (З підручники), німецька мова (З підручники), біологія (З підручники).

Розв’язання вправ та завдань до підручників «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (академічний рівень) Л. В. Калініної, І. В. Самойлюкевич, «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (профільний рівень) О. Д. Карп’юк, «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (рівень стандарту) А. М. Несвіт

Готові домашні завдання. 10 клас. Розв’язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Кн. 1. — X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.— 1312 с.
Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв’язання вправ і завдань до основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У виданні запропоновані розв’язання завдань з таких предметів: математика (2 підручники), алгебра (4 підручники), геометрія (З підручники), фізика (5 підручників), хімія (2 підручники), українська мова (З підручники), російська мова (2 підручники), англійська мова (З підручники), німецька мова (З підручники), біологія (З підручники).
Допоможіть дитині — поясніть незрозуміле!